SORDINAS DE VIOLA

 

Sordina Tourte viola

Sordina Bech viola

Sordina Alpine Artist viola

Sordina Alpine Profesional viola

Sordina curva de madera viola

Sordina Ultra viola

Sordina de metal viola

Sordina Artino viola

Sordina de cuero viola

Sordina Rot Sihon viola