Thomastik Dominant cello strings

A Thomastik Dominant cello string

Add to cart

Core: Perlon
Winding: Chromium-Steel

 

D Thomastik Dominant cello string

Add to cart

Core: Perlon
Winding: Chromium-Steel

 

G Thomastik Dominant cello string

Add to cart

Core: Perlon
Winding: Chromium-Steel

 

C Thomastik Dominant cello string

Add to cart

Core: Perlon
Winding: Chromium-Steel

 

Thomastik Dominant cello strings Set

Add to cart

Core: Perlon
Winding: Chromium-Steel