Thomastik Spirocore cello strings

A Thomastik Spirocore Chrome cello string

Add to cart

Core: Steel
Winding: Chromium

 

D Thomastik Spirocore Chrome cello string

Add to cart

Core: Steel
Winding: Chromium

 

G Thomastik Spirocore Chrome cello string

Add to cart

Core: Steel
Winding: Chromium

 

C Thomastik Spirocore Chrome cello string

Add to cart

Core: Steel
Winding: Chromium

 

Thomastik Spirocore cello strings Set

Add to cart

Core: Steel
Winding: Chromium

 

G Thomastik Spirocore Silver cello string

Add to cart

Core: Steel
Winding: Silver

 

 

C Thomastik Spirocore Silver cello string

Add to cart

Core: Steel
Winding: Silver

 

G Thomastik Spirocore Tungsten cello string

Add to cart

Core: Steel
Winding: Tungsten

 

C Thomastik Spirocore Tungsten cello string

Add to cart

Core: Steel
Winding: Tungsten